Arbejdet i Danmark

Oplysningerne på de følgende sider giver et indtryk af, hvordan arbejdet i Danmark skal organiseres, for at fungere som opbakning for de mennesker i u-landene, vi samarbejder med, herunder især la Coopérative d’Amataltal og Initiatives & Actions i Niger, men også for at vi kan udveksle ideer med andre u-landsforeninger og drive oplysningsarbejde om vores aktiviteter ude og hjemme.