Foredrag og rejser

En af de måder, hvorpå vi udbreder kendskab til arbejdet i Genvej til Udvikling, er afholdelse af foredrag, som ledsages af lysbilleder. Vi er parate til stille op over hele Danmark, blot rejseudgifter dækkes. Billedsammensætningen og foredragenes ordlyd indrettes efter, hvem der skal se og lytte. En del af billederne findes også i albummer, som vi udlåner.

Siden 1996 har vi især holdt foredrag om samarbejdet med la Coopérative d’Amataltal. Dette foredrag kalder vi for tiden Håb for nomaderne.
Klik her for pdf-version med billede fra den tosprogede skole i Amataltal!

Vort medlem, pensioneret højskolelærer Poul Kruse, har besøgt Amataltal og Agadez i foråret 2006 og i efteråret 2008 og tilbyder et foredrag med overskriften Hos tuaregerne. Klik her for tilbudet i pdf-version!

Et tredje foredrag, vi tilbyder, handler om vores modernetværk, Emmaus International. Dette foredrag kalder vi for tiden Græsrødder i Syd og Nord

Vi er også parate til at fortælle om de to projekter, vi samarbejdede med i henholdsvis Mali og Benin, før vi fik kontakt med la Coopérative d’Amataltal:

Det nyeste foredrag, afholdt for første gang den 30. oktober 2017 i Seniorklubben i Skelund nord for Hadsund, har overskriften Ligeværdige omgangsformer mellem Syd og Nord.

Mens disse linier skrives i 2017, er Genvej til Udvikling ikke beskæftiget med at arrangere rejser. Men vi henviser meget gerne enhver, som måtte være interesseret i rejser til Vestafrika, til følgende hjemmeside, hvor det også er muligt at finde endnu nogle foredragsemner:
Opdateret d. 31.10.2017