Bestyrelse, arbejdsgrupper,
sekretariat, foreningsår

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og har til opgave at forestå foreningens overordnede ledelse. Foreningens sekretariat har til huse på Skovvej 24 i Arden, som ligger i Nordjylland nord for Hobro;

bestyrelsen mødes efter behov, men varetager overvejende ideudveksling og informationer pr. mail.

Bestyrelsen har gennem årene oprettet forskellige arbejdsgrupper til varetagelse af nogle af foreningens engagementer. Pr. 2020 findes kun Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet af Emmaus International. Gruppen er åben for alle medlemmer. Gruppen fornemmer sig frem med hensyn til, hvornår en sag skal fremlægges for bestyrelsen og/eller generalforsamlingen.

Foreningens årsberetning og regnskab stilles til rådighed for offentligheden. Beretninger og regnskaber, der ikke kan klikkes ind til herunder, kan fåes tilsendt med posten ved henvendelse.


Foreningens gældende vedtægter


Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, revisor


Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet af Emmaus InternationalGeneralforsamling 2024

Revideret regnskab 2023

Formandens beretning 2023-2024

Revideret regnskab 2022

Generalforsamling 2023

Formandens beretning 2022-2023

Revideret regnskab 2021

Generalforsamling 2022

Formandens beretning 2021-2022

Revideret regnskab 2020

Generalforsamling 2021

Formandens beretning 2020-21

Generalforsamling 2020

Formandens beretning 2019-20

Revideret regnskab 2019

Generalforsamling 2019

Revideret regnskab 2018

Formandens beretning 2018-19

Generalforsamling 2018

Revideret regnskab 2017

Formandens beretning 2017-18

Generalforsamling 2017

Revideret regnskab 2016

Formandens beretning 2016-17

Revideret regnskab 2015

Generalforsamling 2016

Formandens beretning 2015-16

Generalforsamling 2015

Revideret regnskab 2014

Formandens beretning 2014

Generalforsamling 2014

Revideret regnskab 2013

Bestyrelsens beretning 2013

Ordinær generalforsamling 2013

Revideret regnskab 2012

Formandens beretning 2012

Ekstraordinær generalforsamling 2013

Revideret regnskab 2011

Revisionsprotokollat 2011

Generalforsamling 2012

Formandens beretning 2011

Generalforsamling 2011

Revideret regnskab 2010

Formandens beretning 2010

Generalforsamling 2010

Revideret regnskab 2009

Formandens beretning 2009

Generalforsamling 2009

Revideret regnskab 2008

Formandens beretning 2008

Opfølgning på værdidebat 2008

Generalforsamling 2008

Oplæg til værdidebat 2008

Formandens beretning 2007


Opdateret d. 11.6.2024