Udskriv siden

Sameksistens i Kaoumaram

- af Isabelle Grignon, bestyrelsesmedlem og tovholder på Sameksistens i Kaoumaram.

I sidste nummer af Projekt & Kultur fortalte vi, hvordan der blev opnået konsensus om anlæggelse af en brønd til fordel for wodaabe nomader i det konfliktfyldte Kaoumaram.

I slutningen af april startede gravarbejdet, desværre med én afbrydelse i juli som skyldtes, at Derrick'en (hæve-maskinen) brød sammen. Det tog sin tid at få den lavet igen.

Arbejdssjakket er nu nået ned til en dybde på næsten 50 meter. Det er dér det vandstandsende lerlag forefindes. Arbejdet går trægt, leret er tungt og det er svært at grave i denne dybde. Hver meter koster flere dags arbejde.

Vi har fået tilsendt de første billeder af wodaabebrønden i Kaoumaram, taget med projektet nyanskaffede digitale kamera.

Det tunge ler kommer op af brønden.

Grundvandspejlet ligger i 50 meters dybde.

Gravearbejdet udføres med håndkraft.

I baggrunden ses de naturlige græsgange, som atter er grønne, nu hvor det er regntid. Så smukt!

(Fotos: Initiatives & Actions - august 2007)

Luk vinduet