Udskriv siden
Hvad der kan komme ud af at stille spørgsmål!

- af Per Christian Hougen, medlem af projektgruppen.

I august 2005 var vi tre fra Danmark, der som turister besøgte det sydøstlige hjørne af Niger. Vor rejseleder Isabelle Grignon havde, i samarbejde med det lokale rejsebureau Goondal, lagt et program der indeholdt flere møder med lokale befolkningsgrupper, fastboende kvægavlere såvel som nomader.

Det var under et besøg hos en gruppe wodaabé-nomader i Kaoumaram, at kimen til det nuværende projekt blev sået. Under samtalen fremlagde nomaderne for os deres problemer, der blandt andet skyldes den fremtrængende ørken og deraf følgende øget befolkningspres på naturressourcer.

Det fremgik af samtalen, at de ønskede at kunne bosætte sig mere permanent i deres regntidsområde, Kaoumaram, som de desværre kun kan benytte i regntiden, når der er overfladevand. Jeg spurgte om deres situation ville blive forbedret, såfremt de fik en brønd? Da kom det frem, at dette var et længe næret ønske!

Vel hjemkomne skrev vi en ansøgning til Minipuljen om støtte til et sådant projekt. I erkendelse af, at området bliver benyttet til græsning af flere grupper, er der også søgt midler til at forebygge konflikter og finde mekanismer for en fredelig sameksistens i og omkring Kaoumaram.

GtU har fået bevilget små 800.000 kr. til projektet "Sameksistens i Kaoumaram". Det er hvad der somme tider kan komme ud af at stille spørgsmål!

Luk vinduet