Velkommen som medlem!

Genvej til Udvikling optager som medlem enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent på foreningens konto, reg. nr. 9806, konto 207-15-78634.

Kontingentet er for enkeltpersoner 150 kr.; men en husstand kan blive medlem for 200 kr., i så fald tælles alle i husstanden med som medlemmer. En organisation kan blive kollektivt medlem for 200 kr. pr. år. Man kan læse mere om medlemsvilkår i vores vedtægter.

Vi er glade for alle medlemmer og betragter passive medlemmer som en værdifuld moralsk og økonomisk støtte. Der er dog bl.a. følgende muligheder for at være aktiv - efter nærmere aftale:
  • Du kan få tilsendt en samling af vores varer fra Vestafrika og forsøge at sælge disse.
  • Du kan møde op på vores årlige generalforsamling en lørdag eller søndag i juni, stille spørgsmål og bidrage til debatten med dine synspunkter.
  • Du kan stille op som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant og dermed deltage i foreningens beslutningsprocesser.
  • Du kan lave oversættelsesopgaver - især fra fransk til dansk, ind imellem også den anden vej eller til og fra engelsk eller spansk.
  • Du kan skrive artikler til vores tidsskrift, Projekt & Kultur.
  • Du kan repræsentere os på møder.

Opdateret d. 21.9.2021