Emmaus - vort modernetværk

Det er ikke tilfældigheder, der står bag grundlæggelsen af Genvej til Udvikling og bag vores valg af samarbejdspartnere i Vestafrika. Vi tog stilling i forhold til følgende sætning fra manifestet for Emmaus International:

Vor lov:
er den lov, som alle mennesker og alle samfund er afhængige af, hvis de skal nå frem til et meningsfyldt liv og til sand fred og glæde: ”Tjen før dig selv den, der er mindre lykkelig end du selv!” ”Tjen først den, der lider mest!”

Niger er i årtier blevet regnet blandt de fem fattigste lande i verden, og Amataltal-zonen og Kaoumaram-zonen, hvor vores aktuelle partnerorganisationer har hjemsted, er nogle af de fattigste områder i landet.


Et andet sted i Emmaus-manifestet betones det, at alle midler, herunder provokation, må benyttes,

som gør det muligt at vække menneskers samvittighed for at hjælpe og få andre til at hjælpe nødstedte mennesker ved at tage del i deres lidelser og kampe - både personlige og samfundsmæssige - indtil årsagerne til hvert enkelt onde er ryddet af vejen.

Læs manifestet i sin helhed på dette link!

Kampen mod elendighed og årsagerne til elendighed er således både et politisk og et personligt anliggende, hvor den enkelte bidrager efter evne. Det fremmer indlevelsen i fattigdommen, at de fleste af de over 300 medlemsorganisationer i Emmaus International er præget af mennesker, der selv har oplevet materielle og personlige afsavn; det kan i betydelig grad hævdes, at Emmaus er fattige, der hjælper fattige.

Medvirkende til, at mange kan komme ind fra gaden og straks føle sig velkomne, er bevægelsens dominerende aktivitet, som alle kan deltage i. Klunserarbejdet, indsamling, sortering, salg og forsendelse af brugte effekter gengiver tingene deres værdi og skaber overskud til at støtte de nødlidende. Eftersom de ganske få aktive medlemmer af GtU bor spredt over hele Danmark, har vi aldrig været nok til at organisere klunserarbejde. Det er vi kede af; men vores rødder og kontakter i Emmaus sætter præg på os og på den måde, hvorpå vi er sammen med vores venner i udviklingslandene.

Vi kan i den forbindelse pege på en artikel, Genvej til Udviklings bestyrelse har skrevet, som hedder Emmaus - dialog og livsstil.

Man kan få meget mere at vide om Emmaus på hjemmesiderne for Emmaus Europa og Emmaus International. På begge hjemmesider er det hele skrevet på både engelsk, fransk og spansk, som man skifter mellem via et enkelt klik.
Opdateret d. 13.10.2015