Sahel-bæltet i Niger

Sahel-bæltet syd for Sahara-ørkenen strækker sig tværs over Afrika og måler ca. 200 km fra nord til syd. Bæltet er karakteriseret ved, at det regner mellem 100 og 600 millimeter om året. I den nordlige halvdel af bæltet regner det for lidt, til at der kan vokse markafgrøder som kornsorter, bønner, løg, bomuld mv., men de fleste år tilstrækkeligt, til at der kan vokse græs.

Denne definition på Sahel betyder, at bæltets grænser ustandselig flytter sig. Der findes ikke skilte af typen: ”Du forlader nu Sahara. Velkommen i Sahel!”

Sahel er tyndt befolket; men man møder jævnligt nomadelejre, hvor menneskene, typisk storfamilier bestående af gamle brødre med deres efterkommere, bor i telte, så de kan pakke alle ejendele sammen på ryggen af æsler, måske kameler, når de skal videre til nye græsgange. I regntiden fra slutningen af juni til et stykke hen i oktober ser man grønt græs over store strækninger, afhængigt af hvor meget det har regnet. Resten af året ser man totter af vissent, grågult græs, afbrudt af helt bar jord og spredte bevoksninger af buske og nogle få træer, sidstnævnte især ved flodsenge.

Dyrkning af afgrøder kan kun organiseres omkring flodsenge, hvor der alt efter regnmængden vil være vand et varierende antal måneder om året. Regnmængden afgør dermed, at gartnerivirksomhed, for slet ikke at tale om agerbrug, er meget lidt udbredt i Sahel-bæltet.

Sahel-bæltets indbyggere lever af disse årsager i alt overvejende grad af kvægavl. Kvinder og børn passer geder og får, som færdes tættest ved teltlejrene, mænd og drenge over 12 år passer køer og kameler, som græsser længere væk. Æsler bruges til alle tænkelige transportopgaver samt til at trække vand op af brøndene.

Læs mere om Sahel og om Niger ved at klikke ind på www.niger.dk

Vend tilbage til introduktionen til La Coopérative d'Amataltal