Kooperativet i Amataltal

En lille håndfuld af Genvej til Udviklings medlemmer har - i forbindelse med besøg i årene 1997-2008 - nydt samværet med menige og ledende medlemmer af Kooperativet i Amataltal. Vi har bl.a. deltaget i det sindige samvær, hvor der koges vand tre gange på de samme teblade. Det første glas er, som folk i Niger og i mange andre lande udtrykker det, bittert som livet, det andet mildt som døden, og det tredje glas er sødt som kærligheden.

Vi har set, hvor barske levevilkår kooperativets medlemmer og Amataltal-zonens øvrige beboere må stå model til, men også hvor flittigt menneskene arbejder for at forbedre deres situation, og hvor stor en indsats der øves for at ændre tidligere tiders spændinger mellem de fire folkeslag i området til fredelig og opbyggelig sameksistens.

La Coopérative d’Amataltals formål er egnsudvikling til gavn for alle i Amataltal-zonen, uanset køn, etnisk tilhørsforhold, socialklasse, alder, politiske og religiøse tilhørsforhold, traditioner m.v. Desuden er la Coopérative d’Amataltal (CA) befolkningens talerør udadtil.

CA blev dannet den 10. marts 1995 som overbygning på ni lokale folkelige organiseringer i Amataltal-zonen. CA’s generalforsamlingsvalgte bestyrelse består af personer med erfaringer vedr. ørkenbekæmpelse, miljø, havebrug, brøndrenovering, pumper, kvægavl, handel, økonomi, organisation, undervisning mv.

Man regner med, at zonens befolkning er fordelt på ca. 62 pct. tuareger, 5 pct. igdalen, 3 pct. hausaer og 30 pct. fulbeer, også kaldet peuler eller fulanier.

Pr. februar 2013 oplyser CA, at det har 105 kvinder og 132 mænd som medlemmer, fordelt på de forskellige folkeslag. Resten af de ca. 30.000 mennesker, som færdes i Amataltal-zonen (undtagen når de er nødt til at nomadisere udenfor), vurderes af CA’s ledelse som sympatisører, som ikke har råd til kontingentet.

Både medlemmer og ikke-medlemmer udfører et betydeligt omfang af frivilligt ulønnet arbejde såsom træplantninger, byggeri og pasning af dyr - både med og uden direkte forbindelse med samarbejdet med GtU.

Den årlige generalforsamling arrangeres på skift af de ni underafdelinger, som også hver især holder deres egne møder. I alle ni afdelinger er der en kvindegruppe, lige som der findes en overbygning på disse ni kvindegrupper. Der er desuden oprettet forvaltningskomiteer for de enkelte aktiviteter.
I mange af numrene af Genvej til Udviklings tidsskrift Projekt & Kultur kan du læse om den seneste udvikling i Amataltal og omegn. Klik her!
Opdateret d. 25.2.2013