Kvægavlsprojekt 1996-2002

Genvej til Udvikling (GtU) fik kontakt med la Coopérative d’Amataltal (herefter CA) mod slutningen af 1995. Forbindelsen blev knyttet via sprogforsker Karl-G. Prasse, som gennem årtier har studeret berberiske sprog, herunder det tuaregiske sprog, og som siden begyndelsen af 1980erne har samarbejdet om forskningen med uddannet lærer og daværende skoleinspektør Ghabdouane Mohamed, som er født i Amataltal, og som senere gennem en årrække blev koordinator for projektsamarbejdet med GtU.

På opfordring fra Ghabdouane Mohamed vedtog GtU at indlede samarbejde med CA, især med henblik på genoprettelse af kvægavlen. Vi kunne sende de første penge i 1996, og i de næste par år blev der bygget en indhegning på 17 hektar med to staldbygninger, renoveret fire brønde, bygget kornmagasin, kornmølle og kooperativhus (forsamlingshus og værksted /butik for kunsthåndværksprodukter) samt indkøbt og passet dyr. Siden 1997 har CA gennemført træplantninger finansieret af CA's kontingenter. Både træplantninger, byggeri og pasning af dyr har i forskelligt omfang og i alle årene været udført som frivilligt ulønnet arbejde.

På baggrund af en forundersøgelse i 1997 fik GtU en bevilling igennem hos Danida, Udenrigsministeriets afdeling for samarbejde med udviklingslandene, www.danida.dk, og i perioden 1. januar 1999 - 31. maj 2002 gennemførtes Projekt Kvægavl i Amataltal.
På grund af bevillingens størrelse kunne projektet kun have ca. 3.500 af Amataltal-zonens dengang 8.500 indbyggere som målgruppe. Disse 3.500 svarede til den del af befolkningen, der har tilhørsforhold til CA's underafdelinger Amataltal, Ekawel, Essaoui-Moumanane, Tafadawt og Wourzaddam.

Projekt Kvægavl i Amataltal omfattede:
 1. indkøb og pasning af 380 stk. kvæg, 80 kameler, 380 får, 160 geder og 40 æsler + afkom,
 2. uddeling af 580 geder og får på kredit - 10 dyr til hver familie, ud fra kriterier om fattigdom, troværdighed og evner for kvægavl,
 3. bygning af indhegning nr. 2 samt en fange- og behandlingsfold,
 4. systematisk veterinær pleje,
 5. renovering af 11 brønde + montering af håndpumper med dæksel på 5 af dem,
 6. kurser i læsning og skrivning på tuaregisk og fransk, samfundslære, organisation, regnskab, miljøhensyn, veterinær pleje mv. for CAs medlemmer, projektets ansatte samt andre interesserede,
 7. indretning og drift af kontor i Agadez,
 8. opsøgende virksomhed fra CA's ledelse over for hele befolkningen,
 9. faglige projekttilsyn ved ekspert i kvægavl og egnsudvikling, Dr. Idé Tahirou, Niamey,
 10. særlig pleje (med tilskud af klid, bomuldsfrø og hø) af syge, drægtige og opfedningsmodne køer, kalve og får i de to indhegninger i de varmeste måneder april, maj og juni.
Projekt Kvægavl i Amataltal opnåede bl.a. følgende resultater:
 • Sundheden er forbedret gennem renovering af brøndene, fordi vandet er blevet markant renere.
 • Alle dyrearter formerer sig i et omfang, som er højere end i årtier, især fårene, som har formeret sig til tæt på det tredobbelte af det antal, der blev indkøbt af projektet. Nogle af de får, der er uddelt på kredit, er født i projektperioden. For første gang i mands minde yder dyrene en mængde mælk, som overstiger, hvad dyrenes afkom behøver, hvilket betyder, at der er mælk nok til hyrdefamilierne, og at der kan fremstilles smør og ost. Salg af ost skaffer indtægter til private husstande og til kooperativet.
 • På trods af, at der i 2000 faldt meget lidt regn, døde i sæsonen juli 2000 - juli 2001 (regntidernes begyndelse) kun 7 pct. af CA's får og geder (herunder dem, der var uddelt på kredit) mod op til 60 pct. i andre områder af Niger. Dette hænger både sammen med det renere vand og med den intensive pleje af svagelige og drægtige dyr i indhegningerne.
 • En anden virkning af det renere vand er, at dødsfald i forbindelse med fødsler i projektets område er blevet ganske sjældent forekommende - før døde både mor og barn ved over en fjerdedel af alle fødsler.
 • Dødsfald som følge af fejlernæring blev ligeledes væsentlig reduceret i Amataltal, Ekawel, Essaoui-Moumanane, Tafadawt og Wourzaddam.

Du kan læse mere om projektet i følgende fil, der handler om evalueringen i 2002: Lånte dyr i Amataltal

Vend tilbage til introduktionen til La Coopérative d'Amataltal