Det arbejder vi for

  • Genvej til Udvikling er samarbejde med klodens allerdårligst stillede, de hårdest ramte af kolonihistorien og verdensøkonomien.
  • Støtten skal både lindre den øjeblikkelige nød og bekæmpe dens årsager.
  • Vores metode udtrykkes i formålsparagraffen i vores vedtægter:
§ 2: Foreningens formål er

a) at virke for øget selvforsyning, selvbestemmelse og selvtillid i den tredje og fjerde verden.

GtU yder konkret støtte i økonomisk fattige lande til erhvervsprojekter, som griber ind i det internationale økonomiske kredsløb, således at de virker for reel frigørelse. Det er afgørende for vort valg af projekter, at de tager deres udgangspunkt i de lokale betingelser.

b) at drive oplysningsarbejde ud fra det hovedsynspunkt, at den tredje og fjerde verden rummer skønhed, værdier og traditioner, som den nordlige verden har hårdt brug for at lade sig inspirere af.

  • En ufravigelig følge af vores formål er, at vi lytter til, hvorledes menneskene i udviklingslandene selv opfatter deres situation, og hvilke forslag de stiller. I ethvert samarbejde og samvær tilstræber vi, at alle parter oplever en ligeværdig omgangsform.
  • Genvej til Udvikling blev grundlagt den 1. oktober 1978 på baggrund af de stiftende medlemmers erfaringer i Den internationale Emmaus-Bevægelse.
Læs meget mere om os i det introhæfte, vi fik udarbejdet i slutningen af 2011!