Gips og gartneri

Fra 1978 til 1996 samarbejdede Genvej til Udvikling (GtU) med forskellige kooperativer i ørkenlandsbyen Tessalit i det nordlige Mali tæt på Algeriet. Støtten blev givet i samarbejde med den belgiske u-landsforening Autre Terre = En anden Verden.

Tessalit er især beboet af tuareger, som både her og i andre områder især lever som kvægnomader, en livsform, som er vanskelig at opretholde på grund af grænsedragninger gennem tuaregernes område og især, fordi græsarealerne er blevet færre.

I første omgang grundlagdes en gipsfabrik, som fungerede gennem 1980erne, men blev indstillet på grund af den borgerkrig, der hærgede de nordlige dele af Mali og Niger i første halvdel af halvfemserne.

Da freden blev etableret i 1996, støttede Autre Terre og GtU etableringen af et metalværksted, som bl.a. fabrikerer døre og vinduer samt reparerer støddæmpere mv. på biler, som har kørt hundredvis af kilometer i Sahara-ørkenen.

De seneste år, hvor det alene er Autre Terre, som har sendt midler til Tessalit, er støtten overvejende gået til etablering og udvidelse af et gartneri, som udnytter landsbyens rigelige vandforekomster. Gartneriet leverer frugt og grøntsager til det meste af Kidal-provinsen, herunder til Kidal by 250 km fra Tessalit. Endvidere satses på opdræt af geder, får og kameler, på fremstilling af håndværksprodukter samt organisatorisk styrkelse af ikke mindst Tessalits kvinder.

GtU’s koordinator Jørgen Olsen arbejdede på gipsfabrikken i 1982, hvor han skrev dagbog og tog lysbilleder.

For de franskkyndige kan hentes yderligere oplysninger på www.autreterre.org, hvor man kan finde artikler om projekterne i Tessalit mv.

En række af disse artikler er oversat og offentliggjort i Projekt & Kultur nr. 89 og 90. Klik ind på Tema om Mali.
Læs endvidere afsnittet om Mali i hjemmesideafsnitet Tidsskriftet Projekt & Kultur!