Håb for nomaderne

Over hundrede børn i Amataltal-zonen er kommet i tosproget skole. Fra starten lærer de både Nigers officielle sprog, fransk, og det mest udbredte lokale sprog, tuaregisk.

Ca. en sjettedel af børnene bor tæt på skolen i Amataltal landsby med deres familie - resten er kostskoleelever fra nomadefamilier; men de fleste ser deres forældre om mandagen, når der er marked i Amataltal.

Amataltal ligger i Vestafrikas Sahel-bælte, hvor næsten alle lever som nomader med kvæg, kameler, får, geder og æsler. De ca. 20.000 mennesker, som er hjemmehørende i zonen, repræsenteres af en andelsforening, la Coopérative d’Amataltal, som samarbejder med Genvej til Udvikling om finansiering og dialog vedrørende tosproget undervisning, fire kornbanker til at sikre madforsyningen året igennem, gartneri især i flodsenge samt ikke mindst en styrkelse af kvægavlen.

Renovering af 45 brønde betyder vand af god kvalitet, så dyrene trives og formerer sig. Der er desuden bygget indhegninger med læskure til særlig pleje af svagelige, drægtige og opfedningsmodne køer, kalve og får samt en fange- og behandlingsfold til vaccinationer. Der gennemføres kurser i pasning og pleje af dyr, miljøhensyn, håndværk, økonomi, samfundslære og organisation. Også voksenundervisningen foregår i og på tuaregisk. Hermed kommer lokal kultur og traditioner til ære og værdighed, og befolkningen bliver bedre rustet til at kæmpe for sine rettigheder.

Genvej til Udvikling har ingen fast udsendt medarbejder i Amataltal; men ti gange i årene 1997-2006 har befolkningen haft besøg af en af os. Ved disse besøg er der taget en del lysbilleder, som alle kan få udbytte af at se. Andre emner vedrørende Vestafrika samt Nord-Syd-anliggender generelt tages gerne op i forbindelse med et foredrag.

Klik her for at se en pdf-version med billede!

Klik her for alle Genvej til Udviklings foredragstilbud!