Vi holder foredrag

En af de måder, hvorpå vi udbreder kendskab til arbejdet i Genvej til Udvikling, er afholdelse af foredrag, som ledsages af lysbilleder.

Vi er parate til stille op over hele Danmark, blot rejseudgifter dækkes. Billedsammensætningen og foredragenes ordlyd indrettes efter, hvem der skal se og lytte.

De flotteste og mest oplysende af billederne findes også i albummer, som vi udlåner.

Siden 1996 har vi især holdt foredrag om samarbejdet med la Coopérative d’Amataltal. Dette foredrag kalder vi for tiden Håb for nomaderne

Et andet foredrag, vi tilbyder, handler om vores modernetværk, Emmaus International. Dette foredrag kalder vi for tiden Græsrødder i Syd og Nord

Vi er også parate til at fortælle om de to projekter, vi samarbejdede med i henholdsvis Mali og Benin, før vi fik kontakt med la Coopérative d’Amataltal: