Ude i verden

Ligeværdig handel - ligeværdigt projektsamarbejde!

Idet vi henviser til vores samarbejdskriterier, som de er udtrykt i Det arbejder vi for, kan vi tilføje, at ud over betragtninger om, hvem der har de dårligste livsbetingelser, ser vi på, hvilken placering en given befolkning har eller ikke har i verdensøkonomien.

En grund til at samarbejde med et kooperativ i en af de fattigste dele af Niger er, at man aldrig finder varer fra Niger i Brugsen eller på andre butikshylder i Danmark. Bortset fra en beskeden mængde kunsthåndværk og en betydelig, men faldende, mængde uran, går Nigers eksport (kvæg, huder, løg, bønner) til nabolandene. Læs mere på www.niger.dk

Derimod er der mange andre lande rundt om på kloden, som det er muligt at skaffe bedre levevilkår ved at sørge for, at de varer, de eksporterer til den nordlige verden, betales mere retfærdigt. Respekt og værdighed er for de fleste mennesker sammenhængende med at udføre et godt stykke arbejde og få det betalt tilstrækkeligt til, at det betrygger tilværelsen for den enkelte og familien.

Desværre fungerer verdensøkonomien alt overvejende til gunst for de lande, især beliggende mod nord på kloden, som takket være historiske forløb er blevet rige på den øvrige verdens bekostning. Høje toldsatser på forarbejdede varer bevirker, at u-landene mest eksporterer råstoffer. De rige landes offentlige støtte til egne dyrkere af bomuld, sukker, jordnødder, oksekød og en lang række andre produkter bevirker, at verdensmarkedspriserne på varerne som hovedregel ligger langt under fremstillingsomkostningerne.

Genvej til Udvikling (GtU) forholder sig til verdensøkonomien ved at skrive læserbreve i aviserne og ved at deltage i kampagner for at påvirke de rige landes politik. Sideløbende opfordrer vi til, at den danske befolkning i sine daglige indkøb vælger varer, som er Max Havelaar-mærkede, en ordning, der sikrer, at varernes producenter opretholder anstændige levevilkår. Vi henviser til www.fairtrade.dk

GtU medvirker fortrinsvis i den ligeværdige handel ved at videresælge håndværksprodukter fra vores partnerorganisation La Coopérative d’Amataltal. I nogle situationer deltager vi også i salg af andre bæredygtige varer, som det vil fremgå af afsnittet U-landhandel under Arbejdet i Danmark.

Af en række praktiske grunde er det ikke muligt for os at handle med tøj fra Vestafrika - her vil vi gerne henvise til Fil Bleu (= Den blå Tråd), som samarbejder med bomuldsdyrkere og tekstilhåndværkere i to af Nigers nabolande, Mali og Burkina Faso.

GtU er med andre ord ikke ”kun” samarbejdet med to partnerorganisationer i Niger, som vi har et opbyggeligt og varmhjertet forhold til.

Genvej til Udvikling er et helhedssyn på verden, en opfordring til det enkelte menneske til at støtte de fattige gennem personlig indsats og personlige valg. Vi mener, at den politiske indsats i forhold til regeringer og internationale organer må med i arbejdet; men enhver indsats er mest ærlig og mest effektiv, når den er personlig og har konsekvenser for dagligdagens livsstil.