Vores udadvendte kontakter

For at blive klogere i samværet med andre og for at udbrede vores ideer og erfaringer er Genvej til Udvikling medlem af en række netværk og samarbejder i øvrigt, når der er anledning hertil.

Emmaus International er vort modernetværk.

Et andet netværk er FN-forbundet. Her har vi været medlem i næsten hele vores historie og deltager i diskussioner om udvikling, miljø, menneskerettigheder og sikkerhed. Vi samarbejdede med FN-forbundet i nogle af de processer, som førte frem til, at Danmark er og har været engageret i statsligt samarbejde med de vestafrikanske lande Benin, Burkina Faso, Mali og Niger. Desuden sætter GtU præg på nogle af møderne ved at medbringe den blandede u-landhandel.

GtU har i hele sin historie med jævne mellemrum solgt varer fra u-lande, især kunsthåndværk. Vi var i 1984 med til at stifte foreningen U-landsimporten, hvis arbejde i dag videreføres af Fairtrade Danmark. Læs mere på www.fairtrade.dk og på Ude i verden.

I 1996 stiftedes en paraplyorganisation med hovedkvarter i Århus og med GtU som medlem. Formålet med Civilsamfund i Udvikling (CISU), som oprindelig hed Projektrådgivningen, er
  • at drive konsulent- og informationsvirksomhed over for medlemmerne vedrørende projektvirksomhed og andre aktiviteter i udviklingslande
  • at danne ramme for erfaringsudveksling, oplysnings- og debatvirksomhed og fælles initiativer blandt medlemmerne
  • at varetage medlemmernes interesser i henhold til årsmødets beslutninger herom.
Genvej til Udvikling har haft udbytte af samarbejdet i CISU, ikke mindst i forbindelse med planlægningen og udførelsen af vores samarbejde med la Coopérative d’Amataltal og Initiatives & Actions og især i de situationer, da vi skulle udfylde ansøgningsskemaer:
Læs mere om CISU på www.cisu.dk!

En anden paraplyorganisation med hovedkvarter i Århus, som vi er medlem af, er Mundu - Center for Global Dannelse, som man kan læse om på dette link!

Endelig skal nævnes GtU's medlemskab af Afrika Forum.

GtU udveksler informationer og indgår samarbejde, når anledning haves, med mange andre foreninger, herunder Venskabsforeningen Danmark - Burkina Faso
Opdateret d. 21.9.2021