Vores udadvendte kontakter

For at blive klogere i samværet med andre og for at udbrede vores ideer og erfaringer er Genvej til Udvikling medlem af en række netværk og samarbejder i øvrigt, når der er anledning hertil.

Emmaus International er vort modernetværk.

Et andet netværk er FN-forbundet. Her har vi været medlem i næsten hele vores historie og deltager i diskussioner om udvikling, miljø, menneskerettigheder og sikkerhed. Vi samarbejdede med FN-forbundet i nogle af de processer, som førte frem til, at Danmark har engageret sig i statsligt samarbejde med de vestafrikanske lande Benin, Burkina Faso, Mali og Niger. Desuden sætter GtU præg på nogle af møderne ved at medbringe den blandede u-landhandel.

GtU har i hele sin historie med jævne mellemrum solgt varer fra u-lande, især kunsthåndværk. Vi var i 1984 med til at stifte foreningen U-landsimporten, hvis arbejde i dag videreføres af Fairtrade Danmark. Læs mere på www.fairtrade.dk og på Ude i verden.

I 1996 stiftedes en paraplyorganisation med hovedkvarter i Århus og med GtU som medlem. Formålet med Civilsamfund i Udvikling (CISU), som oprindelig hed Projektrådgivningen, er
  • at drive konsulent- og informationsvirksomhed over for medlemmerne vedrørende projektvirksomhed og andre aktiviteter i udviklingslande
  • at danne ramme for erfaringsudveksling, oplysnings- og debatvirksomhed og fælles initiativer blandt medlemmerne
  • at varetage medlemmernes interesser i henhold til årsmødets beslutninger herom.
Genvej til Udvikling har haft udbytte af samarbejdet i CISU, ikke mindst i forbindelse med planlægningen og udførelsen af vores samarbejde med la Coopérative d’Amataltal og Initiatives & Actions og især i de situationer, da vi skulle udfylde ansøgningsskemaer:
Læs mere om CISU på www.cisu.dk!

En anden paraplyorganisation med hovedkvarter i Århus, som vi er medlem af, er Mundu - Center for Global Dannelse, som man kan læse om på dette link!

Endelig skal nævnes GtU's medlemskab af Venskabsforeningen Danmark - Vestafrika, som er et samlende forum for danske organisationer, som har samarbejdspartnere i Vestafrika.
GtU udveksler informationer og indgår samarbejde, når anledning haves, med de venskabsforeninger, som varetager forbindelser mellem Danmark og forskellige lande i Vestafrika. Her skal nævnes venskabsforeningerne, der vedrører de fire lande, vi har haft mest at gøre med: Venskabsforeningen Danmark - Niger.
Opdateret d. 25.6.2015