Vi skriver debatindlæg

Gennem hele foreningens eksistens har Genvej til Udvikling markeret sig med indlæg i forskellige medier for at udtrykke synspunkter. Nogle kommentarer har været offentliggjort i dagspressen, andre har man kunnet læse i andre udviklingsorganisationers udgivelser, og i nogle tilfælde har vi inspireret debatten i rent netbaserede debatfora, i nyere tid ikke mindst www.globalnyt.dk.

Hvis intet andet fremgår, er det enkelte indlæg skrevet af foreningens koordinator/formand. I nogle tilfælde har der forud for indsendelsen fundet en grundig diskussion sted i foreningen.

I enkelte tilfælde oversætter og videreformidler vi synspunkter fra vores modernetværk, Emmaus International (EI), eller fra f. eks. Organisationen for Universelt Medborgerskab (OCU).

Enkelte af de nedenstående indlæg er oversat og offentliggjort på Emmaus Internationals hjemmeside:
på engelsk
på fransk
på spansk.

Der kan linkes til et udvalg af markeringerne: https://globalnyt.dk/saadan-deltager-militaeret-i-den-antidemokratiske-boelge/
Opdateret d. 28.5.2024